PROJEKT – DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

 


 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. ​

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1.950.000,00 EUR.​

 

 

OPIS PROJEKTA

 

Namen projekta je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja ter spodbujati razvoj inovativnih učnih prijemov, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev in učencev.

V okviru projekta bodo zasnovane preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti (učne ure, dnevi dejavnosti ipd.) za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju (VIZ).

Izvedena bodo različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a.
Ob tem bomo uporabljali podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij in orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ-a za samorefleksijo v učnem procesu, pa tudi načrtovanja ter udejanjanja lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in učencev).

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc. 

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc učencev.

Aktivnosti v programu so se začele 1. 9. 2021 in bodo trajale do 31. 8. 2023.

 

Povezava do uradne spletne strani projekta Dvig digitalne kompetentnosti poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: