Prvi petek v juniju smo si učenci od 5. – 9. razreda matične šole v kulturnem domu Zagradec ogledali gledališko predstavo o Josipu Jurčiču.

Scenarij za predstavo je napisala naša vsestranska učiteljica matematike Dragica Šteh, ki je tudi ambasadorka kulture občine Ivančna Gorica. Predstava je bila prvič zaigrana septembra 2021 na Jurčičevi domačiji v sklopu Jurčičevega leta.

V predstavi so odlično zaigrali tudi naši učenci, osmošolci Oton Koščak, Nejc Lukman Pavlin, Maks Bradač, Ajda Bradač, Manca Perko ter sedmošolec Lovrenc Tratar.

Med pripovedovanjem zanimivih dedovih zgodb vnuku so tako oživeli prizori o življenju in delu Josipa Jurčiča.

Nastopajoče smo na koncu nagradili z močnim aplavzom.